Leczenie soczewkami kontaktowymi

Soczewki kontaktowe traktowane są po prostu jako zamiennik okularów. W przypadku niektórych wad wzroku mogą one mieć jednak charakter leczniczy i są gorąco polecane przez okulistów.

Nowoczesne soczewki kontaktowe Nowoczesne soczewki kontaktowe sprawdzają się wyjątkowo dobrze u osób z astygmatyzmem oraz różnomiarowością. Łatwiej jest bowiem za ich pomocą odpowiednio skorygować wadę. Zwłaszcza astygmatycy, którzy mają problem z przyzwyczajeniem się do okularów, mogą mieć z nich wielki pożytek. W ich wypadku czasami różne przedmioty zmieniają kształt, wybrzuszają się lub wyginają ze względu na zastosowanie cylindra w szkłach okularów. Soczewki kontaktowe są wolne od tego problemu, ale tak jak i okulary, są w stanie skorygować tylko wady mniejsze i przy wadach dużych konieczna jest operacja. Innym wskazaniem do stosowania soczewek kontaktowych jest niedowidzenie na jedno oko u osób młodych.

Często można usłyszeć opinię, że soczewka kontaktowa to „kamuflaż”. W rzeczywistości jednak można mówić o lepszej jakości widzenia związanej już chociażby z tym, że przylega ona bezpośrednio do gałki ocznej. Uzyskuje się szersze pole widzenia, lepszą widoczność po bokach, a ruch nie zmienia jej właściwości, jak przekrzywione okulary. Soczewki kontaktowe są również wolne od problemu aberracji sferycznej i chromatycznej, czyli zaburzenia kształtu i koloru przedmiotu w momencie patrzenia przez ich krawędź. Większa popularność klasycznych okularów należy wiązać przede wszystkim z czynnikiem finansowym, ale bardziej istotna jest kwestia obaw przed nimi starszego pokolenia. Osoby młodsze wybierają soczewki znacznie częściej. Mimo wszystko, trzeba pamiętać, że soczewka zawsze pozostaje ciałem obcym i posiadacz soczewek kontaktowych powinien mieć też okulary na wypadek podrażnienia oka czy wystąpienia syndromu suchości gałki ocznej ściśle związanego z wykorzystywaniem soczewek i równoczesnym przemęczaniem oka, na przykład w związku z długą pracą przed komputerem.